Wat is de Piramide van Lencioni?

Maar liefst 80 procent van de medewerkers zou in de praktijk niet of in ieder geval onvoldoende goed presteren. Dat is een pijnlijke vaststelling die moet worden gedaan. Het is mede omwille van deze reden dat er door experten nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de zogenaamde Piramide van Lencioni. Het gaat hierbij om een model dat aangeeft welke valkuilen er bestaan die de prestaties van een team in de praktijk (sterk) negatief kunnen beïnvloeden. In ieder geval, ben jij ook benieuwd naar wat de succesformule is voor het creëren van een optimaal presterend team? Dan is het zeker de moeite waard om nog even de hieronder aangehaalde informatie door te nemen. 

Uit welke vijf onderdelen bestaat de piramide van Lencioni?

Voor de Piramide van Lencioni geldt dat ze bestaat uit vijf verschillende onderdelen. Wanneer er sprake is van één van deze vijf onderdelen binnen jouw onderneming kan je er rekening mee houden dat de prestaties van je team(s) negatief worden beïnvloed. Het is dan ook vanzelfsprekend dat je daar graag punt en perk aan zal willen stellen. In ieder geval, de vijf onderdelen waar aandacht aan dient te worden besteed zijn degene die hieronder voor je staan opgesomd: 

  1. Niet gefocust zijn op de resultaten die gerealiseerd kunnen worden;
  2. Het vermijden van verantwoordelijkheden;
  3. Een (structureel) gebrek aan inzet;
  4. De angst om conflicten aan te gaan;
  5. Het ontbreken van een gezonde dosis vertrouwen;

De vijf bovenstaande aandachtspunten die deel uitmaken van de Piramide van Lencioni zijn in de praktijk echt van cruciaal belang. Helaas worden ze niet zelden stevig over het hoofd gezien door onder meer de personeelsverantwoordelijken. Toch kan hier de focus op leggen en enkele verbeteringen op aanbrengen zorgen voor een zeer belangrijke meerwaarde binnen het bedrijf.

Realiseer een directe meerwaarde voor jouw bedrijf 

De kracht van een onderneming gaat voor een zeer groot deel uit van het personeel dat ervoor werkzaam is. Wanneer het fout gaat met je personeel kan dat dan ook in de praktijk al snel zorgen voor een ondermijning van het potentieel van het bedrijf. Het is mede omwille van deze reden dat het absoluut van cruciaal belang is om de focus te richten op de Piramide van Lencioni. Alleen wanneer je dit doet kan je ervoor zorgen dat er enkele belangrijke pijnpunten in de praktijk het hoofd geboden kunnen worden. Het spreekt voor zich dat, dat zeer belangrijk is. 

Door de jaren heen is gebleken dat het gedrag en vooral ook bijvoorbeeld de motivatie van personeel op verschillende vlakken kan worden beïnvloed door een management training. In het bijzonder het stimuleren van personeel is bijzonder belangrijk. Op die manier worden ze niet alleen gemotiveerd, daarnaast gaan ze ook veel bewuster doelen creëren. Dit niet alleen voor de onderneming op zich, maar ook voor zichzelf als één van de schakels waaruit de onderneming bestaat. In ieder geval, ben jij je ook bewust van het grote belang dat is verbonden aan optimaal functionerend personeel? Dan is het zeker en vast van cruciaal belang om je even grondig te gaan verdiepen in de inhoud van de Piramide van Lencioni. 

Comments are closed

Latest Comments

Geen reacties om te tonen.